Współpraca

Warto zobaczyć z kim współpracujemy.

Bursa Szkolna dla Dziewcząt Tarnów: 

http://bursa-tarnow-sj.edu.pl/

Zgromadzenie Sług Jezusa:

http://www.slugi.pl/

http://www.dddz.glt.pl/

Szkoła Podstawowa św. Franciszka Warszawa:

http://www.franciszek.edu.pl/

Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Przewlekle Chorych Kielce:

http://www.zol.kielce.opoka.org.pl/

Sanktuarium św. Józefa Shrine – USA:

http://www.stshrine.org/shop.html

Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom:

http://pomoc_dziewczetom.republika.pl/

Możliwość komentowania jest wyłączona.