Historia

HISTORIA DOMU

Dom przy ul. Chopina 1, już od 1901 roku był miejscem służącym dziewczętom. Działało tu wówczas Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom pw.: św. Józefa z siedzibą w Krakowie. Prowadziło ono schronisko dla służących, biuro pośrednictwa pracy, misję dworcową oraz stałą formację duchową dla dziewcząt pracujących jako służące i ich pracodawczyń. Dom stał się także schronieniem dla licznych sierot, które otrzymywały tu podstawowe wykształcenie i przygotowanie do pracy zawodowej. W związku z przemianami społecznymi dwudziestolecia międzywojennego placówka przekształcona została na internat dla ubogich dziewcząt istniejący do 1962 roku kiedy to dom skonfiskowały władze PRL i oddały na użytek Związku Nauczycielstwa Polskiego.

HISTORIA BURSY

Działalność placówki został wznowiona 1 września 1993 roku pod nazwą Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej im. Eleonory Motylowskiej. Pierwszą i długoletnią dyrektorką Bursy była Zofia Barnaś. Dom został poświęcony przez abp Józefa Michalika 9 grudnia 1993 roku. Ksiądz arcybiskup podczas ceremonii nie pominął żadnego pokoju i zakątka by zaznaczyć w nich obecność Boga jako poręki wychowania i formacji chrześcijańskiej.

Nasza Bursa na przestrzeni lat była miejscem katolickiego wychowania młodzieży, odbywały się tu poza regularnymi Eucharystiami spotkania formacyjne różnych grup: Emaus, RAM, Diakonii Muzycznej, spotkanie młodych Taize, i inne. Nasze wychowanki brały udział w wyjazdach do Częstochowy, Spotkaniach Młodych Archidiecezji Przemyskiej, rekolekcjach dla dziewcząt w Otwocku i Warszawie. Święta i uroczystości uświetniane były i są spektaklami, misteriami religijnymi oraz akademii patriotycznych w wykonaniu naszej młodzieży.

Bursa przez lata była i jest miejscem spotkania młodzieży i wychowawców by wzajemnie wzrastać ku pełni człowieczeństwa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.